Zpět na úvodní stranu

     Ovoce do škol
     Recyklohraní
     DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY
     Projekt Společně za úspěchem
     

ŽULOVÁOvoce
Projekt "OVOCE DO ŠKOL"
    Na počátku školního roku 2010/2011 se naše škola zapojila do projektu "Ovoce do škol". Projekt schválila vláda v roce 2009 a je hrazen z větší části z rozpočtu EU. Cílem projektu je podpora zdravé výživy, vytvoření správných stravovacích návyků dětí, boj proti obezitě a trvalé zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Vztahuje se na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, kteří dostávají zdarma čerstvé ovoce a zeleninu. Dodávky ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu "Ovoce do škol" nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Ovoce

KH © 2013