Zpět na úvodní stranu

     DRÁČCI A DRACI 2012
     Strašidelný den čili škola strašidel
     Čertování + Africká pohádka + Karneval 2013
     Vynášení Moreny + Besedy o Velikonocích + Tonda Obal na cestách
     Jaro 2013 na naší ZŠ - koncerty, hasiči atd.
     Den matek 2013
     
     
     
     
     
     
     
     

ŽULOVÁ
FOTOGRAFIE
2012/2013

Draci Draci

DRÁČCI A DRACI
    Ve čtvrtek 4. října se v 1., 2. a 3. třídě konal projektový den, tentokrát na téma Dráčci a draci. Děti si na tento den připravily vše, co s draky souvisí (básničky, obrázky, plyšové dráčky, pohádky, dračí dobroty). Během celého dopoledne pak na pracovních listech plnily dračí úkoly z matematiky, prvouky i českého jazyka a vyráběly dračí překvapení. Děti z první třídy si pak domů odnesly vlastnoručně vyrobený větrník a záložku s dračí věží. Dětem se projektový den líbil a už se těší na ten příští.

Text: K. Černochová  
Foto: K. Černochová, M. Kořenková  
Draci Draci Draci Draci
Draci Draci Draci Draci
Draci Draci Draci Draci
Draci Draci Draci Draci

KH © 2012