Zpět na úvodní stranu

     ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015
     ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014
     ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013
     ŠKOLNÍ ROK 2011 - 2012
     ŠKOLNÍ ROK 2010 - 2011
     ŠKOLNÍ ROK 2009 - 2010
     ŠKOLNÍ ROK 2008 - 2009
     Z naší zahrady + Drakiáda 2014
     Král pexesa
     
     
     
     
     

ŽULOVÁ
ŠKOLNÍ DRUŽINA
2014/2015

Družina Družina


ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní rok 2014/2015


Školní družina pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro
zájmové vzdělávání.

Školní družina při základní škole v Žulové je rozdělena na dvě oddělení.
  • 1. Oddělení vede Alena Macečková  
  • 2. Oddělení vede Bc. Milan Černoch
Základní informace pro rodiče

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, děti dojíždějící ze spádových obcí a děti zaměstnaných rodičů.

Provoz školní družiny je 6.25 - 16.00 hodin v pracovních dnech.

Na každý školní rok musí být dítě do ŠD znovu přihlášené. Odhlášení je možné jen v pololetí školního roku.

Děti odchází ze ŠD samy nebo v doprovodu staršího sourozence, rodičů či prarodičů podle Vámi uvedených údajů na zápisním lístku. Každou změnu v odchodu dítěte požadujeme písemně, s aktuálním datem a podpisem rodiče/zákonného zástupce/.

Číslo na mobilní telefon do školní družiny je 608 617 949.KH © 2014